Monday, April 30, 2012

නුඹහට ආදරයෙන්ම...!


දරන්නට බැරි ආදරයක් දුන් නුඹ
මගෙන් සැගවී යන්න ගියා මටත් නොකියාම
බලා හිදින්නේ තවත් නුඹ එනතුරු නොසැලීම
තව එක වතාවක්වත් දොඩමළු වන්නට
ඇවිත් යන්න පින්සිදු වෙයි නුඹහට...
වෙන්ව ගියත් නුඹ මගෙන් ඈතට
තව තවත් මා ලංවෙන්නේ නුඹහට ආදරයෙන්ම
හදවත දවා පැසව පැසව එන
මේ ආදරයෙන් නුඹ දන්නව නම් මා විඳවන තරම 
‍අනේ වදින්නම් රත්තරනේ නුඹහට
ඇවිදින් පවසන් වදනක්වත් ඔය මුවින් මෙමට...

Saturday, April 28, 2012

මා දුටු සිහිනයක්...!

 

කළුවරම කළුවර වු රැ යාමයක 
සඳූත්, තරුත් හිනැහෙන අහස් වළාවක
නෙතු පටලවා හිඳින්නේ මා පමණයි
නුඹ නොමැති මේ අඳූරු රැයක
ටක් ටක් ගා ඔරලෝසුව නාද වු විටක
දැනුනා මට රැ ජාමයත් වී ඇති වග
යහන‍ට වැදුනේ මා එවිටයි නිදන්නට
දැනුනා සිසිලසක් කොපුල් තලයක
 නුඹ සිටියා දැවටෙමින් මා ලඟම
දෝරේ ගලන සෙනෙහසකින් මා
ලංවුනා තව තවත් නුඹ ලඟට
අනේ ගැස්සුනා මා සද්දයකට
එවිටයි දැනුනේ එය මා දුටු සිහිනයක් වග....

Friday, April 27, 2012

නුඹ වෙනෙකෙකුගේ වෙලා...!


මියදුනු අපේ ආදරය සේ
අද මේ පරිසරයත් වියකිලා
එදා නුඹත් මාත් හිදි අසුනේ
වියලුනු කොළ විසිරිලා
අප හමුවුනු ඒ නවාතැන
අද පාළු කුටියක් වෙලා
නුඹත් මාත් හමු වී එදා 
මැවු ලෝකය නැතිවෙලා
ස්වභාවධර්මයවත් උහුලන්නැති
මේ පාළුව සිතෙහිලා
මා පමණයි විඳවන්නේ අද
නුඹ වෙනෙකෙකුගේ වෙලා....

තනිවෙන්නම් මා මතකය මැද්දේ....!

බලන බලන හැමතැන මතකයන්
වාවන්නේ කෙලෙසද මා මේ පුංචි හදින්
එදා නුඹට ලංව ඇවිද ගිය පාරේ 
අද මා පමණයි තනිවම යන්නේ
දෙනොදාහක් සිටිනා මේ මහ පාරේ
නුඹට තුරුල්ව ගියහැටි සිහිවේ
සුළඟ‍ට දඟකරනා කෙහෙරැල් අතරේ
තනිවන්නට පෙරමෙන් නුඹ නැහැනේ
සිහින් සුළගේ සීතල ගුලිකරන් දැන්
තනිවෙන්නම් මා මතකය මැද්දේ....

Thursday, April 26, 2012

ආදරේ නමින්...!

පැතුම් මල් පොදි බැඳන්
ජීවිතේ ගෙවන්න ආදරේ නමින්
ඔය උණුහුමට ලංවෙලා
දිවිපුරා හිදින්නට සෙනෙහසින්
කියන්න....අවසර දෙනවද
නුඹේ මැණිකට

ඩක් ඩක් ගා වැටෙන මේ හුස්ම පොද
වැටෙන්නේ ආදරේ නමින්
දැල් වී තිබෙන මේ නෙතු සඟල
දකින්න පතන්නේ ආදරේ නුඹේ හදින්
කියන්න....ඉන්නවා නේද
හැමදාම ආදරෙන් ගෙන තුරුලට

වදිනු එපා ඇස්වහක් නම්
අහිංසක අපේ ආදරේට
කෙදිනක හෝ වියැකි මේ ශරිරය
මියදුනත් නොමියෙමි නුඹේ ආදරෙන්
කියන්න....ආදරෙයි නේද
නුඹත් නුඹේ ජිවිතේ තරමට

Tuesday, April 24, 2012

ආදරෙයි ආදරෙයි මියෙනතෙක්...!

දස දහසක් පැතුමන් නොව හදෙහි
එකම පැතුම දකින්නටයි නුඹ වරක්
නවතින්නට පෙර ගැස්ම මේ හදෙහි
මොහොතක‍ටවත් ලැබේ නම් ආදරයක්
අප හමු වු පෙර සසරෙහි
වන්නට ඇති මගෙන් කර්මයක්
එයයි ඵලදෙන්නේ මේ සසරෙහි
නැතිව අද මට ආදරයක්
හමුවන්නටවත් යලි මතු සසරෙහි
පින් කරන්නම් දිවි ඇතිතෙක්
නැතිමුත් නුඹ මා ළඟ මේ දිවියෙහි
ආදරෙයි ආදරෙයි මියෙනතෙක්...